Sankt Hans i Østerende

Sankthans bål

Til alle beboere i Andelsforeningen ”Østerende”

Skt. Hans aften 2020

Da der nu er åbnet op for forsamlinger på op til 50 personer, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi som tidligere år vil invitere til midsommeraften og fællesbål på stranden.

Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne og der vil være trykt fællessang.

Efter bålet vil foreningen være vært med en grillpølse/brød og en øl/vand ved Mågevej 93.

Pølser med diverse tilbehør afhentes ved grillen på terrassen, og derefter er det stående ”taffel” rundt på grunden med den nu sædvanlige afstand. Der vil være få siddepladser til gangbesværede. Evt medbragte stole kan benyttes i ”forhaven”.

HUSK at holde afstand.

Hvis vejret skulle være imod os, vil arrangementet blive beskåret/aflyst.

Vi mangler brænde til bålet – det må dog ikke påbegyndes tidligere end en uge før Skt. Hans.                   Vi skal passe på vores fugle/vildt.

På gensyn i godt midsommerhumør J

Bestyrelsen