Årsberetning

 

 

Ryle – Mågevej Generalforsamling 31 maj 2014

Årsberetning 2014 for lejeforeningen Mågev/Rylevej fælled 3

 

 

Jeg vil gerne byde jer velkommen til årets generalforsamling, Strandforeningen Rylevej/Mågevej’s  12.generalforsamling,  vejret ????

 

En særlig velkomst til Hanna og Poul Friis Topholm som har overtaget Mågevej 40 efter Bente og Kaj,

 

Der er i dag afbud fra

Mågevej 25 Karen & Karl Gunner

Øvrigt fravær er ikke meddelt mig, måske nogen af jer andre.

 

Jeg vil give et tilbageblik og orientering om hvad der er sket i foreningen siden sidste generalforsamling. Den ultra korte version er at der ikke er sket noget af betydning siden sidste generalforsamling, og så er det jo ikke helt sandt alligevel, for Bente stoppede den 31 dec 2013 som kassere i foreningen i forbindelse med salget af sommerhuset

 

Der har været lidt korrespondance i forbindelse med sommerhus handlerne, men som nævnt  har der ikke været nogen stor aktivitet.

 

 lidt om de praktiske områder:

 

Brugsvand:

Vores brugsvand har det sædvanligvis godt, og vil blot pointere at når I kommer til efteråret og skal lukke ned for vandet, så få det tømt og luftet godt ud, så man undgår frostskader.

 

 

Kloak

Fungerer tilfredsstillende, og skal de blive ved med det, så igen igen…..vær opmærksom på hvad der smides i toilettet, viskestykker,  bind og lignende MÅ IKKE smides i toilettet, det tilstopper systemet, og giver en hel del ekstra arbejde og økonomiske udgifter for jer alle i foreningen

 

Vejene

Vejene bliver igen i år renoveret.  Skulle der i sommerens periode opstå huller i, så giv besked til formanden i fælleden, men lad vær med at reparere med græstotter eller andet materiale.

 

Badevandet.

Er klasseficeret som UDMÆRKET med 3 blå stjerner.

Dog  henstiller man fortsat til at der ikke bades ved ålekiste rendens udløb, samt ved Bækkens udløb i det syd/sydvestlige område, i bunden af bugten ved fælled 1.

 

Stranden

Sommerens aktivitet startede med stor opbakning fra  jer , med afholdelse af  strandrensning lørdag den 23 juni, hvor vi fik renset  stranden for tang og i samarbejde med kerteminde kommune fik vi lov til at aflevere det på deponeringspladsen. Det er planen at vi igen i år vil afholde strandrensning datoen for dette er Lørdag den 28 juni kl. 10.00

 

 

Til orientering kan meddele at Landliggersammenslutningen i kerteminde kommune, som omfatter alle sommerhus foreninger på  Hindsholm,

 

En af de ting der har været drøftet mellem landliggersammenslutningen og Kerteminde Kommune er de problematikker der er med indsamling af dagrenovationen i sommerhusområderne.

Nogle af problemerne stammer fra brugen af sække, hvor Arbejdstilsynet har meget fokus på

brugen af sække i sommerhusområder i andre dele af landet. Dels hvor langt sækkene skal bæres

(selv om der er en grænse på 5 meter til skel i regulativet), vægten af sækkene samt dårligt

emballeret affald så som f.eks. spidse genstande.

Den valgte mulighed, er 26 tømninger bliver fordelt med en ugetømning om sommeren og tømning 1 gang om måneden i vinterperioden med mulighed for ekstra tilkøb af tømning om vinteren. Tømningerne om vinteren vil være omkring månedsskifte.

 

Der var bred enighed om at bakke op om denne mulighed, da dette vil tilgodese flest mulige sommerhusejere. Denne mulighed vil blive indarbejdet i forslag til regulativ for husholdningsaffald, der planlægges sendt i høring maj måned.

 

 

Der blev orienteret om ordningen med ekstra sække og foreningerne bør informere deres medlemmer om muligheden for at købe ekstra sække. Alm. sorte sække vil ikke blive medtaget af skraldemanden og disse sække vil således være til gene for de andre sommerhusgæster, specielt hvis dyr flår sækkene op. Udlejere af sommerhuse kunne opfordres til at have ekstrasække liggende i sommerhusene til deres gæster.

 

Forsyningen kunne oplyse, at tømningsdagen i sommerhusområderne i 2014 vil blive om fredagen.

 

Der blev forespurgt fra Forsyningens side, om der var interesse i spande i stedet for sække. Der var bred enighed om, at sommerhusejerne skal have mulighed for at vælge en spand.

Fordelen er, at det enkelte sommerhus ikke ser ubeboet ud ved en sækkeløsning. Der skal til gengæld være fast kørevej, dvs. fliser eller græsarmeringssten fra standplads til skel.

 

Forsyningen har en mængde spande stående. Disse spande vil kunne indgå i et tilbud om gratis ombytning af sække til spande i en periode indtil august 2014, hvis der er interesse.

Landliggersammenslutningen udtrykte interesse for denne ombytning. (det skal bemærkes, at der kan være mere affald i en spand end i en sæk). Det er også muligt at vælge en større spand hvor der er behov for dette.

 

Delvis refereret fra referatet fra mødet

 

 

Diget

 

Diget blev i forsommeren renoveret  af Hede Danmark, så kvoten på diget hele vejen rundt overholdte de 225 cm, som heldigvis senere viste sig at være en god investering, da højden kom til at have en afgørende betydning.

 

 

Datoerne 6 – 7 december  og navnet BODIL, giver rynker i panden. Stormen havde store kræfter og gav vandhøjder  som gav uro og spekulationer.  Vandstandshøjden blev målt til  175 cm over daglig vande, i 2006 var den 195 cm o d v.                    Men stormens kraft og vindretning gjorde at vandet blev presset ind i bugten og med en vind direkte fra Nord, så blev vandpresset så  stort i  den syd/sydvestlige ende af bugten, at vandet løb over vort 225-230 cm høje dige, og dermed frembragte oversvømmelse i nogle huse.

 

Det var meget meget  tæt på at gå galt, og nogle af de ting der var med til at ødelægge diget, var de løse genstande af jern, beton, fliser, bænke m.m. uden for diget var direkte skyld i nedbrydningen af diget. Havde stormen stået på i længere tid, ville der være gået hul. Derfor er det vigtigt at vi ALLE overholder de regler der er lavet, for at sikre vort dige

Diget er blevet renoveret de steder hvor der var sket steder. Og for at undgå tilsvarende skader, så er der lavet ved foden af fundamentet en ”sokkel, som har bredden  125 cm og en dybde på ca 150 cm, en god foranstaltning som vi sammen med Kent fra Hessum Have fik udtænkt. Det indebære at diget ikke i fremtiden vil blive undermineret. Ligeledes er hældningen på digets udvendige side blevet mere flad, dermed skulle bølgerne ”rulle” mere af inden den når toppen af diget.

Det sidste opretning og eftersåning med græs, er netop færdig gjort.

 

På AMBA generalforsamlingen blev der besluttet at oprette et digeudvalg, som sammen med bestyrelsen skal vare tage de opgaver der er i forbindelse med diget.

Sammensætningen af dige udvalget vil være på plads i løbet af kort tid. Jeg har haft et møde forleden og skal have møde i morgen søndag.

 

De muligheder for at sikre området kan være

 

 1. Få etableret fundament på de områder ved fordiget som ikke er renoveret
 2. Dige forhøjelse på 0,5 -1 mtr. I den sydvestlige hjørne (oversvømmelse,ingen huse)
 3. Digeforhøjelse på hele fordiget
 4. Kombinationer         Til jer alle, vær med til at skabe et godt område hvor det er rart at færdes Positive holdninger er en forudsætning for positive tankerI ønskes en rigtig God Sommer, tak 
 5.  
 6.  
 7.  
 8. Så henstiller jeg til at når i udlåner eller udlejer jeres hus , at I så orientere om ordens reglementets indhold.
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15. OG HUSK I MÅ IKKE SLÅ GRÆSSET, …..alligevel kan jeg konstatere at der er nogen som allerede har overhørt dette i år,… det er trist !!!!