Dige 25-8-14

Digeudvalgsmøde

Referat fra møde d. 25/8 2014.
Sted: Lene, Mågevej 10, Dalbubugten
Alle medlemmer af digeudvalget var til stede.
Punkter til drøftelse :
• Lene har haft kontakt med rådgivende ingeniør M. Rosbæk, Svendborg. Firmaet har 40 års erfaring med etablering af diger i Danmark.
• Enighed om at aftale møde med M. Rosbæk snarest muligt med henblik på en gennemgang af det eksisterende dige / fremtidssikring af diget – Lene tog denne opgave.
• Undersøge mulighed for at få tilskud til rådgivende ingeniør vedr. ovenstående fra Kerteminde Kommune – Søren tog denne opgave.
• Drøftelse vedr. etablering af evt. beredskab i Dalbybugten ved stormvarsel.
Dette punkt er ikke afklaret, men skal drøftes nærmere.
• Aftales dato for seneste indsamling af bænke m.m. , samt rydning af strandareal foran diget. Dato meldes ud til alle senere !
Næste møde:

D. 10/9 2014 kl. 19 hos John, Engvej 2, Dalbybugten
Kort referat fra møde d. 10/9 2014:
Alle medlemmer af digeudvalget var til stede.
Rådgivende ingeniør M. Rosbæk var til stede.
Efter drøftelse og besigtigelse af diget var der enighed om, at M. Rosbæk udarbejder en vurdering af digets tilstand og en vurdering af fremtidssikring af diget, og efterfølgende sendes til medlemmer af digeudvalget.

Ny mødeindkaldelse efter tilbagemelding fra M. Rosbæk følger.
Referent
Søren Grønhøj
Rylevej 17, Dalbybugten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *