Generalforsamling 2023

Ekstra information

Vandspild

Jeg har noteret følgende ud fra din mail af 18.2.2023

 1. Vandforbrug på hovedmåler 2.798 m3
 2. Minus 98 m3 der er brugt på Flaskevej 117 og 124
 3. = Forbrug på hovedmåler 2.700 m3
 4. Aflæst forbrug 2.576 m3
 5. = Spild 124 m3
 6. Spildprocent 4,59 %

Budget

Kloak og vand

Hvis andelsindskuddet skal være intakt – skal der opkræves et engangsbeløb i 2023 på kr. 1.050 + moms i vand og kloak.

 1. Egenkapital 31.12.2022 (udover andelsindskuddet) kr. -50.462
 2. Budgetteret underskud 2023 kr. -119.913
 3. = kr. -170.375 delt med 166 = kr. 1.026,36.

2024 – forhøjelse af fastafgift

Hvis de budgetterede beløb for årets drift er korrekte – har jeg nedenfor korrigeret for de engangsindtægter/omkostninger der er i 2023.

… og så vil der herefter været et underskud på kr. -100.593 – som skal dækkes af forhøjelse af fastafgiften.

Underskuddet ifølge budget:

 1. Kr. -119.913
 2. Engangsopkrævning retur -79.680
 3. Engangsudgift etablering el stander kr. +75.000
 4. Engangsudgift webside kr. +24.000
 5. = underskud herefter = kr. -100.593
 1. Forhøjelse af fastafgiften kr. 600 x 166 = kr. 99.600.

Fastafgiften skal sættes op med kr. 600 + moms – hvis budgettet skal gå i nul.

Fastafgift 2024 herefter kr. 775 + 600 = 1.375 + moms = kr. 1.715,75.

Grundejerforening

 1. Underskud budget kr. -75.750 ( delt med 166 = kr. 456,33
 2. Egenkapital kr. 294.217

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Digelag

 1. Underskud budget kr. -8.500
 2. Egenkapital kr. 224.866

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Det var lige, hvad jeg kunne byde ind med 😊

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

MS Revision ApS, Registreret Revisionsvirksomhed,
medlem af FSR – Danske Revisorer

Lotte Renbo Andersen, Registreret Revisor,
medlem af FSR – Danske Revisorer
Thygesensvej 2, 5450  Otterup