Dige Møde 9-12-14

Referat fra møde i Digeudvalget tirsdag den 9. december 2014

 

  1. Referat godkendt
  2. Drøftelse af ”Dige-rapport”: Der var i udvalget enighed om at gå videre med 3 forskellige forslag. I) Bevaring af den aktuelle højde på 2.25 m,    Forstærkning af digets fundament (”lerfod”)    Hældning på vandsiden af diget ændres til1:6    Bredde på digets top (kronen): 3 m, II) Højden øges til 2.69 m (”25 år”)      Hældning på vandsiden af diget ændres til 1:6      Bredde på digets top (kronen): 3 m III) ”Sten-dige” med højden 2.60 m (”50 år”)      Kæmpe granit-sten,      Hældning på vandsiden af diget ændres til 1:6      Bredde på digets top (kronen): 3 m Ved alle 3 forslag indgår en ændring af digets forløb i den sydlige ende. Der skal søges tilladelse med henblik herpå.

Modellen med Cold Flood prevention (”kæmpe-pølsen”) er definitivt fravalgt.

 

  1. Kerteminde kommune:             Jørgen: I tilfælde af behov for optagelse af lån i forbindelse med             digets forstærkning/ombygning kan lånet muligvis betales via             ejendomsskatten. Vi hører nærmere.
  2. Økonomisk tilskud til diget:              Intet nyt.
  3. Beredskab:             Der er sand til overs. Forslag om at sandet pakkes i sække.             Søren vil forhøre sig hos Kerteminde Kommune med henblik             på om de fyldte sække må lægges på vejen ved overkørsel.             Forslag om etablering af beredskabsliste.       6.   Nyhedsbrev:              Lene har udfærdiget nyhedsbrev, der tilstræbes udsendt inden jul.        7.   Eventuelt:              Den videre strategi vedrørende diget blev præciseret. Der              er i udvalget enighed om, at Morten Rosbæk styrer den videre              proces. Jørgen tager kontakt til Morten Rosbæk med henblik              herpå. Processen skal godkendes af bestyrelsen.        8.  Næste møde:              Aftales når Jørgen har konkrete udspil fra Morten Rosbæk.              Glenn tilbyder at lægge hus til mødet (Kerteminde). Referent

Hans  22.  december 2014