Ordensregler

for Andelsselskabet Dalbybugten AMBA

 

 

 

 

Afbrænding/bål:

Medlemmer skal sørge for, når/hvis de laver bål på stranden, at bålet brændes af samme dag, som bålet er lavet. Man har pligt til at blive ved bålet indtil det er slukket og herefter fjerne uafbrændte rester.

Bål på stranden eller på egen grund må IKKE antændes såfremt dette forårsager røggener eller kan medføre fare for omgivelserne.

 

Afbrænding af affald:

Haveaffald må KUN afbrændes før 1. april og efter 30. september.

Al anden form for affald ex. byggeaffald må IKKE afbrændes, men skal afleveres på genbrugsstationen.

 

Affald:

Bygnings– og haveaffald samt andet affald må IKKE henkastes på stranden og Dalbybugtens lokalområde.

 

Diget:

Vedligeholdelse foretages af AMBA’et ved hjælp af en entreprenør (det er FORBUDT at slå græsset på HELE diget)

Bord-bænke-sæt  som AMBA’et og de enkelte fælleder har opstillet ved diget må IKKE flyttes.

Gå-ture på diget er tilladt.

Cykling, leg, telte og lign. færden på diget er FORBUDT.

Både , trailere samt andet større genstand, SKAL placeres mindst 2 meter fra digefoden både foran og bag ved diget i perioden 1 april til 30 september. I perioden 1 oktober til 31 marts, må båd og trailer ikke opbevares af længerevarende tid, på strand arealet foran diget. Jf.  naturstyrelsesloven.

 

Forankring af både:

Spidsankre må IKKE anvendes på mindre end 1,5 m vand ved lavvande. Cementankerklodser SKAL nedgraves, så overkanten ikke er synlig.

Fortøjningspæle er FORBUDT.

 

Hunde/katte:

Hunde SKAL føres i snor på stranden og på Dalbybugtens område fra 1. maj til 30. september.

Katte må IKKE efterlades i området, når ejerne ikke bebor husene.

 

Hastighedsgrænser:

De skiltede hastighedsgrænser på Dalbybugtens område SKAL ubetinget overholdes. Det skal oplyses, at hastighedsgrænserne er fuldt ud retsgyldige.

 

Knallertkørsel:

Knallertkørsel i området skal begrænses til det absolut nødvendige, dvs. til– og frakørsel.

 

Motoriserede redskaber samt andet støjende værktøj:

IKKE bruges før kl. 9.00 og mellem 12.00 til 14.00 samt efter 19.00 (alm. hensyntagen forventes)i perioden 1. maj til 30. september, dog ikke gældende for betalte håndværkere

 

Parkering:

Sommerhusejere skal så vidt muligt parkere på egen grund.

Gæster skal parkere så det er uden gene for naboer og den øvrige trafik på vejene.

 

Sandorme:

Huller skal dækkes efter gravning af sandorme.

Pumpning af sandorme er FORBUDT.

 

Stier og veje til stranden:

Det er KUN tilladt at anvende de afmærkede stier, veje og overgange på diget.

 

Flytning:

Ændringer af privatadresser samt salg af sommerhuse SKAL meddeles kassereren i Dalbybugten AMBA og til formanden ogkassereren i de enkelte fælleder

 

Hegn:

Levende hegn, beplantning og rækværk må ikke være over en højde på

1,2 meter i første række, 1,5 meter i anden række og 1,8 meter i tredje række.

Hegn i forbindelse med terrasser kan dog opføres i en maksimal højde på 1,8 m og med en maksimal sidelængde på 4 m.

 

Ved nyetablering af hegn og renovering eksisterende hegn skal lokalplanen overholdes. (Kerteminde kommune, lokalplan 201 /juni 2008).

 

Lokalplan:

Angående byggeri, højder af beplantning m.v. er lokalplanen gældende

 

 

 

Udlejning:

Medlemmer, der udlåner/ udlejer deres sommerhuse, har pligt til at gøre deres lejere bekendt med ordensreglerne for Dalbybugten.  Ordensreglerne skal være lagt frem i de udlejede sommerhuse.

 

.

 

 

.

 

.

Revideret marts 2012