Ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2023 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Dorch Hansen.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Resultatopgørelse for 2022 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Andersen.
 4. Fremlæggelse af budget 2023.
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag, bestyrelsen foreslår nødvendig kontingentstigning.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse. Ingen forslag er modtaget.
 7. Valg af formand, lige år dvs. ikke aktuelt.
 8. Valg af kasserer, ulige år.  Agnes modtager genvalg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen.  Formand Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Nye medlemmer efterlyses til udvalget.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Andersen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen