Referat fra generalforsamling i ”Solkysten” den 19/3-19

Ad. 1) Valg af dirigent: Henrik Block-Sørensen

Ad. 2) Formandens beretning: Græsslåning af diget er blevet ca. 40.000,- kr. dyrere end beregnet. Derudover forsvinder der vand, inden måler, for ca. 22.000,- kr., der er et hul et eller andet sted, hvilket bliver undersøgt.

Dige-udvalget foreslår at dige bidraget skal stige yderligere?

Ad. 3) Kasserens aflæggelse af regnskabet blev godkendt.

Ad. 4) Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 5) Bidraget til foreningen forsætter med 150,- kr. to gange om året.

Ad. 6) Valg af formand: Danny Møller blev genvalgt.

            Valg af sekretær/næstformand blev Charlotte Mortensen.

Ad. 7) Valg af revisorer og suppleanter blev genvalg af: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen.

Ad. 8) Under eventuelt var der et spørgsmål om der kan 3 bump i stedet for 2 på Svalevej? Det er noget vi skal spørge kommunen om, da det er deres vej.

Der blev også spurgt om man kan fylde jord på, i stedet for at det bliver mindre?

Hvis man er interesseret i at se det originale referat, kan det ses hos formanden.

Bestyrelsen:

Formand: Danny Møller

Kasserer: Janus Kam Rasmussen

Næstformand/sekretær: Charlotte Mortensen

Revisorer/suppleant: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen