Den ny bestyrelse

AMBA-bestyrelses-liste opdateret september 2019

En ny bestyrelse i 2019 blev valgt på generalforsamlingen . De har haft det første møde med konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Læs referat af bestyrelsens møde. Læs også sidste nyt om dige og hjemmeside.