Sankt Hans i Østerende

Til alle beboere i Andelsforeningen ”Østerende”

Skt. Hans aften 2019 samt sommerrengøring af Østerende

Vi håber, at vi i år kan gentage succesen og invitere til midsommeraften og fællesbål på stranden.

Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne og der vil være trykt fællessang.

Efter bålet vil foreningen være vært med en grillpølse/brød og en øl/vand foran Mågevej 100, hvor vi kan få en midsommersnak.

Hvis vejret skulle være imod os, vil arrangementet blive beskåret/aflyst.

Vi mangler brænde til bålet – det må dog ikke påbegyndes tidligere end en uge før Skt. Hans.                   Vi skal passe på vores fugle/vildt.

Når nu det er søndag og vi selvfølgelig er i Dalbybugten, så er det da lige dagen, hvor vi samtidig skal samles til arbejdsdag og sommerrengøring/strandrensning af Østerende.

Mødested hos Teddi, Mågevej 91 kl. 11.00.

Foreningen vil også her være vært med en øl/vand til at slukke tørsten med.

På gensyn i godt midsommerhumør J

Bestyrelsen