Nyt fra bestyrelsen november 2019

Orientering fra bestyrelsen.

Ændring af vedtægterne, jf. beslutningen på den ordinære generalforsamling d.å., så de er nutidige og der ikke er ”smuthuller”, er nu nået en formulering.

Ønsket i bestyrelsen, for at afslutte dette punkt, er en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af disse, nærmere betegnet

Onsdag den 20. november kl. 19.00

I Mesinge forsamlingshus

Indkaldelsen udsendes uge 44 i forbindelse med vandmåler aflæsningen.

Det må tydeliggøres, at det er vigtigt så mange som muligt møder frem og tilkendegiver deres mening. Hvis du ikke selv kan deltage, så giv en nabo eller anden stemmeberettiget din fuldmagt med, så vi kan afslutte dette punkt.

Digerne er klippet for sidste gang i år og vi håber efterårets og vinterens eventuelle storme vil være milde.

På gensyn til ekstraordinær generalforsamling.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Formand Amba

Nyt fra bestyrelsen september 2019

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

CVR-nummer 14 49 30

Orientering fra bestyrelsen.

Sommeren er på retur og nætterne bliver koldere. Sommerhusfolket begynder at pakke sammen og flytter hjem til varmere boliger.

Vejene er netop i dag repareret igen. Det skulle være lavet inden pinse, men de var OK nok, så arbejdet blev udskudt til nu, inden det våde efterår, hvor de største skader sker. Kør roligt og undvig vandpytterne, så holder vejene bedre.

Bestyrelsen har tjekket op på vandspildet og nærmer sig nu et resultat. Det er ikke umiddelbart et hul i vores vandledninger der er tale om, så vi skal finde lækagen anden steds og det arbejdes der nu intenst på. Jeg har haft møde med Mesinge vandværk og formanden har nu har bevilliget en digital hovedvandmåler til Dalby bugten, som vil betyde en ekstra mulighed for os selv, at kontrollere vores forbrug døgnet rundt, mange tak for det.

Hvad angår sammenlægning af grunde og derved unddragelse af kontingent samt dige bidrag, kører stadig, med advokatbistand. Bestyrelsen håber på en mindelig løsning, selv om der er lidt ”modstand”.

Ændring af vedtægterne, så de er nutidige og der ikke er ”smuthuller” er tæt på en endelig formulering. Ønsket i bestyrelsen er en ekstraordinær generalforsamling i efteråret for godkendelse, nærmere herom når det er aktuelt.

Der er på det seneste solgt en del huse her i bugten, hvilket betyder nye folk og jeg håber de får den bedste modtagelse i de fælleder de nu træder ind i.

Jeg ønsker jer alle en god vinter og tak for en dejlig sommer med masser af folk i husene.

Venlig hilsenEddie Rasmussen

Formand Amba

Referat fra generalforsamling i ”Solkysten” den 19/3-19

Ad. 1) Valg af dirigent: Henrik Block-Sørensen

Ad. 2) Formandens beretning: Græsslåning af diget er blevet ca. 40.000,- kr. dyrere end beregnet. Derudover forsvinder der vand, inden måler, for ca. 22.000,- kr., der er et hul et eller andet sted, hvilket bliver undersøgt.

Dige-udvalget foreslår at dige bidraget skal stige yderligere?

Ad. 3) Kasserens aflæggelse af regnskabet blev godkendt.

Ad. 4) Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 5) Bidraget til foreningen forsætter med 150,- kr. to gange om året.

Ad. 6) Valg af formand: Danny Møller blev genvalgt.

            Valg af sekretær/næstformand blev Charlotte Mortensen.

Ad. 7) Valg af revisorer og suppleanter blev genvalg af: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen.

Ad. 8) Under eventuelt var der et spørgsmål om der kan 3 bump i stedet for 2 på Svalevej? Det er noget vi skal spørge kommunen om, da det er deres vej.

Der blev også spurgt om man kan fylde jord på, i stedet for at det bliver mindre?

Hvis man er interesseret i at se det originale referat, kan det ses hos formanden.

Bestyrelsen:

Formand: Danny Møller

Kasserer: Janus Kam Rasmussen

Næstformand/sekretær: Charlotte Mortensen

Revisorer/suppleant: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen

Den ny bestyrelse

AMBA-bestyrelses-liste opdateret september 2019

En ny bestyrelse i 2019 blev valgt på generalforsamlingen . De har haft det første møde med konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Læs referat af bestyrelsens møde. Læs også sidste nyt om dige og hjemmeside.

Sankt Hans i Østerende

Til alle beboere i Andelsforeningen ”Østerende”

Skt. Hans aften 2019 samt sommerrengøring af Østerende

Vi håber, at vi i år kan gentage succesen og invitere til midsommeraften og fællesbål på stranden.

Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne og der vil være trykt fællessang.

Efter bålet vil foreningen være vært med en grillpølse/brød og en øl/vand foran Mågevej 100, hvor vi kan få en midsommersnak.

Hvis vejret skulle være imod os, vil arrangementet blive beskåret/aflyst.

Vi mangler brænde til bålet – det må dog ikke påbegyndes tidligere end en uge før Skt. Hans.                   Vi skal passe på vores fugle/vildt.

Når nu det er søndag og vi selvfølgelig er i Dalbybugten, så er det da lige dagen, hvor vi samtidig skal samles til arbejdsdag og sommerrengøring/strandrensning af Østerende.

Mødested hos Teddi, Mågevej 91 kl. 11.00.

Foreningen vil også her være vært med en øl/vand til at slukke tørsten med.

På gensyn i godt midsommerhumør J

Bestyrelsen