Snart generalforsamling

Til medlemmerne af Amdelsforeningen Amba, Dalby bugten.

Sommeren går på hæld og der bliver koldere og koldere den næste tid, selvom vi ofte lige når at få en god lun periode sidst på sæsonen.

Håber i alle har nyde de seneste måneder.

Når alle medlemmer af Amba bestyrelsen har afholdt deres ferier og tilbage meldt til mig, hvornår de er det, indkaldes der til et bestyrelses møde, hvor blandt andet afviklingen af ”generalforsamlingerne” der afholdes i forlængelse af hinanden, eller evt. anden model skal fastsættes.

Jeg håber snart at kunne vende tilbage med dato for disse generalforsamlinger.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Fung. Formand Amba

Sankt Hans i Østerende

Sankthans bål

Til alle beboere i Andelsforeningen ”Østerende”

Skt. Hans aften 2020

Da der nu er åbnet op for forsamlinger på op til 50 personer, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi som tidligere år vil invitere til midsommeraften og fællesbål på stranden.

Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne og der vil være trykt fællessang.

Efter bålet vil foreningen være vært med en grillpølse/brød og en øl/vand ved Mågevej 93.

Pølser med diverse tilbehør afhentes ved grillen på terrassen, og derefter er det stående ”taffel” rundt på grunden med den nu sædvanlige afstand. Der vil være få siddepladser til gangbesværede. Evt medbragte stole kan benyttes i ”forhaven”.

HUSK at holde afstand.

Hvis vejret skulle være imod os, vil arrangementet blive beskåret/aflyst.

Vi mangler brænde til bålet – det må dog ikke påbegyndes tidligere end en uge før Skt. Hans.                   Vi skal passe på vores fugle/vildt.

På gensyn i godt midsommerhumør J

Bestyrelsen

Generalforsamling aflyst

Generalforsamlingen er aflyst ! Læs meddelelsen

Aflysning af ordinær generalforsamling, onsdag den 22. april 2020.

Grundet CORONA pandemien og de begrænsninger der er i denne forbindelse, aflyses ovenstående forsamling.

Ny generalforsamling afholdes den 2. september 2020 i stedet, samme tid kl. 19.00 og sted, Hjallese forsamlingshus, forudsat myndighederne giver tilladelse hertil.

Generalforsamlingen afholdes med samme dagsorden/program som var det den oprindeligt planlagte forsamling.

Alle møde dokumenter vedrørende mødet, blev lagt på vores hjemmeside den 19. marts, af vores Webmaster. Her vil al fremtidig oplysning om status for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres som tidligere udmeldt.

Den øvrige bestyrelse har i tråd med min udmelding om ikke at fortsætte i en ny valg periode, skriftligt meddelt mig, de ikke længere ønsker at arbejde i Amba bestyrelsen med samme begrundelse som jeg har udmeldt.

Det betyder bestyrelsen stiller deres pladser til rådighed for generalforsamlingen.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Eddie Rasmussen

Formand

Generalforsamling 2020

Til andelshaverne i Østerende.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

i Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

Andelshavere, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen som bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes kontakte bestyrelsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse samt budget for 2020
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Teddi Clift – modtager genvalg

Eddie Rasmussen – modtager genvalg

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er:

Knud Andersen

Lars Hansen

  1. Valg af 2 revisorer – på valg er:

Bent Jensen

Jørgen Pindstofte

  1. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

Rene Bakke

  1. Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen