Referat fra generalforsamling i ”Solkysten” den 19/3-19

Ad. 1) Valg af dirigent: Henrik Block-Sørensen

Ad. 2) Formandens beretning: Græsslåning af diget er blevet ca. 40.000,- kr. dyrere end beregnet. Derudover forsvinder der vand, inden måler, for ca. 22.000,- kr., der er et hul et eller andet sted, hvilket bliver undersøgt.

Dige-udvalget foreslår at dige bidraget skal stige yderligere?

Ad. 3) Kasserens aflæggelse af regnskabet blev godkendt.

Ad. 4) Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 5) Bidraget til foreningen forsætter med 150,- kr. to gange om året.

Ad. 6) Valg af formand: Danny Møller blev genvalgt.

            Valg af sekretær/næstformand blev Charlotte Mortensen.

Ad. 7) Valg af revisorer og suppleanter blev genvalg af: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen.

Ad. 8) Under eventuelt var der et spørgsmål om der kan 3 bump i stedet for 2 på Svalevej? Det er noget vi skal spørge kommunen om, da det er deres vej.

Der blev også spurgt om man kan fylde jord på, i stedet for at det bliver mindre?

Hvis man er interesseret i at se det originale referat, kan det ses hos formanden.

Bestyrelsen:

Formand: Danny Møller

Kasserer: Janus Kam Rasmussen

Næstformand/sekretær: Charlotte Mortensen

Revisorer/suppleant: Niels Peter Nøddeskou-Fink og Kirsten Mortensen

Den ny bestyrelse

AMBA-bestyrelses-liste opdateret september 2019

En ny bestyrelse i 2019 blev valgt på generalforsamlingen . De har haft det første møde med konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Læs referat af bestyrelsens møde. Læs også sidste nyt om dige og hjemmeside.

Sankt Hans i Østerende

Til alle beboere i Andelsforeningen ”Østerende”

Skt. Hans aften 2019 samt sommerrengøring af Østerende

Vi håber, at vi i år kan gentage succesen og invitere til midsommeraften og fællesbål på stranden.

Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne og der vil være trykt fællessang.

Efter bålet vil foreningen være vært med en grillpølse/brød og en øl/vand foran Mågevej 100, hvor vi kan få en midsommersnak.

Hvis vejret skulle være imod os, vil arrangementet blive beskåret/aflyst.

Vi mangler brænde til bålet – det må dog ikke påbegyndes tidligere end en uge før Skt. Hans.                   Vi skal passe på vores fugle/vildt.

Når nu det er søndag og vi selvfølgelig er i Dalbybugten, så er det da lige dagen, hvor vi samtidig skal samles til arbejdsdag og sommerrengøring/strandrensning af Østerende.

Mødested hos Teddi, Mågevej 91 kl. 11.00.

Foreningen vil også her være vært med en øl/vand til at slukke tørsten med.

På gensyn i godt midsommerhumør J

Bestyrelsen