Ordinær generalforsamling

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

CVR-nummer 14 49 30 85

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2022 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår adv. Sesilie Munk.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Herunder dige. Resultatopgørelser for 2019-21 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Larsen.
 4. Fremlæggelse af budget 2022
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse
 7. Valg af formand, lige år dvs. i år
 8. Valg af kasserer, ulige år. Skal vælges for 1. år nu. Agnes modtager valg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen. Glen Frank og Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Holger Hornemann opstiller.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Larsen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Eventuelle indkomne forslag samt de fulde regnskaber, budgetter samt andre relevante bilag kan læses på hjemmesiden.