Generalforsamling i Østerende

Til andelshaverne i Østerende.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00

i Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

Andelshavere, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen som bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes kontakte bestyrelsen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021 til godkendelse

samt budget for 2022

  • Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 50 kr. pr. kvartal
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Henrik Nielsen for 1 år – modtager genvalg

Birgitte Hansen for 1 år – modtager genvalg

Jette Bro Jørgensen for 1 år – modtager genvalg

Teddi Clift for 2 år – modtager genvalg

Eddie Rasmussen for 2 år – modtager genvalg

  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er:

Knud Andersen

Lars Hansen

  • Valg af 2 revisorer – på valg er:

Bent Jensen

Jørgen Pindstofte

  • Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

Rene Bakke

  • Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedlagt: Regnskab 2020 og 2021 – Budget for 2022