Indkaldelse til borgermøde

Til alle foreninger med relation til Hindsholm.

Til din og dine medlemmers orientering afholdes der BORGERMØDE om UDVIKLINGSPLAN HINDSHOLM tirsdag den 6. september kl. 18.00 i Mesinge Forsamlingshus.
Hele foråret har grupper af borgere omkring Martofte/Stubberup, Dalby, Viby/Måle, Drigstrup og Mesinge været igang med at beskrive forholdene i omkring landsbyerne på Hindsholm. Disse beskrivelser er nu afleveret og vi er således komme i mål med udviklingsplanens første skridt.
Næste skridt er at kigge fremad og starte arbejdet med at komme med input til, hvordan Hindsholm kan/skal udvikle sig i fremtiden.
På borgermødet skal der derfor nedsættes et antal arbejdsgrupper, som frem til jul skal debattere udviklingsmuligheder.
Udviklingsplanens tredje skridt er en vurdering og prioritering af disse arbejdsgruppers input. Denne fase ligger efter jul, således at det samlede arbejde med Udviklingsplan forventes afsluttet før sommerferien 2017.
Vi håber meget, at du har tid/lyst/mulighed for at deltage i mødet – uanset om du er mand eller kvinde, ung eller gammel, fastboende eller sommerhusbeboer. Alle må vi stå sammen og komme med input til udviklingen.
Borgermødet starter kl. 18.00, hvor der “traditionen tro” serveres et par stykker pizza (dennegang hjemmebagt) og serveres en gang at drikke. Selve borgermødet forventes at begynde 18.30.
Vi glæder os til at se DIG.

 

Med venlig hilsen
Lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm
Steen Hjorth
Midskovvej 260
5370 Mesinge
Tlf. 2143 0726